Zarząd

  ZARZĄD:

  • Prezes - Jan Sum
  • Wiceprezes – Tomasz Bochenek
  • Skarbnik - Krzysztof Klocek
  • Sekretarz – Natalia Sztaba
  • Członek – Artur Chmiel


KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodniczący - Jan Stańko
  • Wiceprzewodniczący - Czesław Sałęga
  • Sekretarz - Dorota Kida