Cele statutowe


Celem Klubu jest rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport i zajęcia z zakresu kultury w oparciu o chrześcijańskie zasady wychowawcze

Klub realizuje swoje cele przez:

  1. Współdziałanie z władzami kościelnymi, państwowymi, samorządowymi i związkowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, w szczególności dyscypliny – tenis stołowy.
  2. Propagowanie działalności sportowo – rekreacyjnej.
  3. Organizowanie zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.
  4. Organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo – rekreacyjnym, kulturalnym i szkoleniowym.
  5. Szkolenie i doszkalanie wolontariuszy.
  6. Działanie na rzecz zwiększania ilości urządzeń i obiektów sportowych.
  7. Prowadzenie działalności szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży.
  8. Drukowanie i kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek,
  9. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych,
  10. Działalność z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki.